จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)

ไฟล์แนบ: