จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

ไฟล์แนบ: