สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

   นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก/ผู้แทน ร่วมกับสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ บูรณาการออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จำนวน 2 แห่ง พบการจ้างแรงงาน รวม 110 คน จากการตรวจติดตาม ยังไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด นอกจากนี้พบว่า สถานประกอบการได้มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว รวม 30 คน (สัญชาติเมียนมา) ซึ่งมีการยื่นจดทะเบียนถูกต้อง รวมทั้งได้แนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายตามภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

 

1.โรงแรมรัตนาปาร์ค (บริษัท รัตนาปาร์ค จำกัด) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการจ้างงาน 55 คน

 

 

 

 

 

2.โรงแรมรัตนาวิว (บริษัท ธรรมชาติรีสอร์ท) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการจ้างงาน 55 คน