สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

    นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัด โดยมีคณะทำงานฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว