สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ครั้งที่ 5/2559

  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด  ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์2559 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายนิพันธ์ บุญหลวง) เป็นประธานการประชุม