สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก/ผู้แทน ร่วมกับสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ บูรณาการออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 3 แห่ง จากการตรวจติดตาม ยังไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด นอกจากนี้พบว่า สถานประกอบการได้มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว จำนวน 12 คน (สัญชาติเมียนมา) ซึ่งมีการยื่นจดทะเบียนถูกต้อง รวมทั้งได้แนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

 

1.โรงแรมหรรษนันท์ ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการจ้างงาน 17 คน

 

 

 

 

 

 

2.ภัทธารารีสอร์ทแอนด์สปา ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการจ้างงาน 21 คน

 

 

 

 

 

3.โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ ถนนพระร่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการจ้างงาน 37 คน และพบแรงงานต่างด้าวอีก 12 คน (สัญชาติเมียนมา)