สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในเขตพื้นที่ อำเภอวังทองและอำเภอเนินมะปราง ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงแรงงาน

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในเขตพื้นที่ อำเภอวังทองและอำเภอเนินมะปราง ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงแรงงาน ณ เทศบาลตำบลวังทอง  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน