สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงแรงงาน

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานเพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงแรงงาน  ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอพรหมพิราม มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน