ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน

     ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. โดยมีนางลักษณา  บุญสนอง  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและประเมินผล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  พร้อมด้วยนางวิมลศรี  ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมไอยราแกรนพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก