รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

ไฟล์แนบขนาด
aitrmaas_4_pii_2558.pdf5.29 MB