รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)

ไฟล์แนบขนาด
aitrmaas_3_pii_2558.pdf5.5 MB