ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.แรงงาน จ.พล. ขอแสดงความยินดีกับ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน คนใหม่