ข่าวกิจกรรม

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน" จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประจำปี 2553
สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพบประชาชน
สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบาทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์
ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานฯ ครั้งที่ 2/2553
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน พฤษภาคม 2553
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 8)
สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเวทีบูรณาการคืนข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"
งานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2553 จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2553
พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ พ.ศ.2553
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานกิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
จังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน เมษายน 2553
ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ประจำปี 2553
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 7)