ข่าวกิจกรรม

จังหวัดพิษณุโลกประชุมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มฯ
จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมามอบเงินพระราชทานฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน" จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประจำปี 2553
สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพบประชาชน
สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบาทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์
ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานฯ ครั้งที่ 2/2553
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน พฤษภาคม 2553
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 8)
สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเวทีบูรณาการคืนข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"
งานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2553 จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2553
พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ พ.ศ.2553