ข่าวกิจกรรม

พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ พ.ศ. 2553
รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าพบปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานของจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝีกอาชีพจังหวัดพิษณุโลก (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2553
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
สรจ.พิษณุโลก จัดบริการด้านแรงงาน ตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปฏิบัติภารกิจกับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (พี่เลี้ยง) อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ พ.ศ. 2553 (อำเภอนครไทย)
จังหวัดพิษณุโลก ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ พ.ศ. 2553 (อำเภอวัดโบสถ์)
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2553
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานฯ ครั้งที่ 3/2553
จังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)