ข่าวกิจกรรม

จังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน เมษายน 2553
ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ประจำปี 2553
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 7)
สหภาพแรงงานสายไฟฟ้าไทยยาซากิ สาขาพิษณุโลก ยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2553
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาฯ ระดับจังหวัด
ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจ และจุดบริการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2553
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2553
สรจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2553 จังหวัดพิษณุโลก
วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553
ประชุมตัวชี้วัด
สรจ.พิษณุโลก ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2553
ลงนามความร่วมมือ
ประชุมชี้แจงโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ