ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประเพณี "งานกินปลา ชมหมาบางแก้ว" ประจำปี 2553 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด"
โครงการถนนวิถีธรรม วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ถวายพระราชกุศล
พิษณุโลก จัดงานอินโดไชน่าแฟร์ 2010
ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการพิษณุโลก คนใหม่
เจ็ตสกีนานาชาติที่พิษณุโลก และการแสดงอุปกรณ์กีฬาทางน้ำและอุปกรณ์เรือเพื่อการพาณิชย์
พิษณุโลก จัดงานมหกรรมวันคนพิการสากลประจำปี 2553
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
จังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553
สรจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการจัดงานกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553
สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ
จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันที่ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2553
จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
จังหวัดพิษณุโลก จัดงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า"
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ
จังหวัดพิษณุโลก จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ