ข่าวกิจกรรม

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"
ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอ
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานพิธีรับมอบอุปกรณ์ KOICA
สรจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ "ถักจิตทอใจ ด้วยสายใยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา"
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนมกราคม 2554
โครงการถนนวิถีธรรม วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 3)
สรจ.พิษณุโลก ร่วมอยู่เวรประจำร้าน "มัจฉากาชาด" ประจำปี 2554
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อหารือการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
หน่วยงานสังกัด รง.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมถวายภัตตาหารฯ ตามโครงการอุปสมบท 999 รูปเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ประจำเดือนธันวาคม 2553
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมสถานประกอบการและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ
สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
โครงการถนนวิถีธรรม วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 2)
มอบของขวัญแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก (ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม๋)
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ท่านใหม่) เข้าพบผู้บริหารของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการจัดหน่วยบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย