ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554
จังหวัดพิษณุโลก จัดงานประเพณีรดน้ำสงกรานต์ประจำปี 2554
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า ครั้งที่ 4/2554
จ.พิษณุโลก ตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2554
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานไทยร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"
สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ
สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ
สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ
สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ
พิษณุโลก จัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมคณะกรรมการที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า ครั้งที่ 3/2554
การตรวจติดตามผลการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40 ณ จังหวัดพิษณุโลก
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2554