ข่าวกิจกรรม

พิษณุโลก เปิดงาน "เดือนความปลอดภัย" ประจำปี 2554
สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอบางระกำ
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์การร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า"
สรจ.พิษณุโลก : จัดประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอบางกระทุ่ม
สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (พื้นที่อำเภอเมือง)
สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอพรหมพิราม
สรจ.พิษณุโลก : จัดประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอชาติตระการและ อ.นครไทย
สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) และคณะตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานฯ
พิษณุโลก อบรมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแรงงานเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี (FTA)
ประชุมทีมวิทยากรฝึกอาชีพ ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า ครั้งที่ 5/2554
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานไทยร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"
สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
สรจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมตาม"โครงการอาสาสมัครแรงงานพัฒนาท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน"
สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2554