ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก ออกหน่วยเคลื่อนที่สำรวจความต้องการช่วยเหลือด้านแรงงาน กรณีประสบอุทกภัย
จังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "เยี่ยมยามถามไถ่ เป็นกำลังใจหลังน้ำลด" จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "เยี่ยมยามถามไถ่ เป็นกำลังใจหลังน้ำลด" จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "เยี่ยมยามถามไถ่ เป็นกำลังใจหลังน้ำลด" จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "เยี่ยมยามถามไถ่ เป็นกำลังใจหลังน้ำลด" จังหวัดพิษณุโลก
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ
สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานฯ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "เยี่ยมยามถามไถ่ เป็นกำลังใจหลังน้ำลด" จังหวัดพิษณุโลก
การจัดงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงาร "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ
สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2554
สรจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2554
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ
สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงาร "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"