ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก ร่วมอยู่เวรประจำร้าน "มัจฉากาชาด" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2555
สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานฯ (กลั่นกรองโครงการ)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจให้บริการ ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2555
ร่วมตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2555 จังหวัดพิษณุโลก
อวยพรปีใหม่ประจำปี 2555 ผู้บริหารของจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน ครอบครัวข่าว 3 และจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดโครงการงานเข้า งานหาคน คนหางานฯ
จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอบางกระทุ่ม)
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย)
การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
จัดประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอเมืองฯ)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด"
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ)
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงาร "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"
จังหวัดพิษณุโลก จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "เยี่ยมยามถามไถ่ เป็นกำลังใจหลังน้ำลด" จังหวัดพิษณุโลก