ข่าวกิจกรรม

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2555
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท"
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอบางระกำ)
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวังทอง)
จังหวัดพิษณุโลกสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย)
พิษณุโลก จัดงานนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด...ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน"
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555
แรงงานจังหวัดท่านใหม่ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมโครงการสสถานประกอบกิจการสีขาวจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน "นัดพบแรงงานใหญ่" ภายใต้ชื่อ "JOB EXPO 2012...โอกาสทองของคนหางาน"