ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และพิธีอัญเชิญเครื่องราช สักการะถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญทั่วประเทศ 10 แห่ง
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สรจ.พิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีพรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือน เมษายน 2562