ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

AttachmentSize
prakaassbsamphaasnphnakngaanraachkaar.pdf260.6 KB