ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

AttachmentSize
เอกสาร 11.13 MB
เอกสาร 228.3 KB