รับสมัครฝึกอาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างฯ บิ๊กซี พิษณุโลก

         ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครฝึกอาชีพระยะสั้นฟรี สาขาการทำ "ขนมปุยฝ้าย" ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 และสาขา การทำ "กล่องกระดาษทำมือจากกระดาษต้นกล้วย" ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 หากบุคคลใดสนใจ กรอกใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศูนย์อาหาร บิ๊กซี พิษณุโลกหรือ โทร. 055248 075-6 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างบิ๊กซี พิษณุโลก