อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ 1 เมษายน 2555

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

 

ค่าจ้างขั้นต่ำ

พื้นที่

300 จังหวัดภูเก็ต  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรสาคร
273 จังหวัดชลบุรี
269 จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี
265 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
264 จังหวัดระยอง

259

จังหวัดพังงา 

258

จังหวัดระนอง

257

จังหวัดกระบี่
255 จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี
254 จังหวัดลพบุรี

252

จังหวัดกาญจนบุรี

251

จังหวัดเชียงใหม่  และราชบุรี
250 จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี

246

จังหวัดสงขลา  และสิงห์บุรี

244

จังหวัดตรัง

243

จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่างทอง
241 จังหวัดเลย  ชุมพร  พัทลุง สตูล และสระแก้ว

240

จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์  ยะลา สุราษฎร์ธานี  
239

จังหวัดนราธิวาส  อุบลราชธานี  และอุดรธานี

237 จังหวัดนครนายก  และปัตตานี

236

จังหวัดหนองคาย ตราด  บึงกาฬ และลำพูน  
234 จังหวัดกำแพงเพชร  และอุทัยธานี
233 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุรี  

232

จังหวัดเชียงราย  นครสวรรค์ บุรีรัมย์  เพชรบูรณ์  ยโสธร  ร้อยเอ็ด และสกลนคร

230

จังหวัดชัยภูมิ  มุกดาหาร ลำปาง สุโขทัย และหนองบัวลำภู 

229

จังหวัดนครพนม 

227

จังหวัดพิจิตร  พิษณุโลก แพร่  มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์

226

จังหวัดตาก  และสุรินทร์

225

จังหวัดน่าน

223

จังหวัดศรีสะเกษ

222

จังหวัดพะเยา

 

 ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

 หมายเหตุ        1.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

                            (ฉบับที่ 6)  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป  

                       2.  สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  และคำชี้แจง ได้ที่นี่

 

 ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ