หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ห้างฯ บิ๊กซี พิษณุโลก

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ห้างฯ บิ๊กซี พิษณุโลก

 

                  ด้วยกระทรวงแรงงาน มีนโยบายนำบริการด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด โดยบูรณาการ การให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน เพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความมั่นคงในการทำงานแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการในภารกิจของกระทรวงแรงงานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
 
                   นายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระทรวงแรงงานขอให้จังหวัดนำงานบริการตามภารกิจไปให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดออกหน่วยบริการด้านแรงงานเคลื่อนที่ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของทุกเดือน โดยครั้งแรกเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (บริเวณชั้น 2 ศูนย์อาหารบิ๊กซี) อ.เมือง จ.พิษณุโลก    ซึ่งมีกิจกรรมและงานที่ให้บริการได้แก่ การรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ทั้งในและต่างประเทศ การรับสมัคร    ฝึกอาชีพสาขาต่างๆ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน การให้บริการประกันสังคมเคลื่อนที่   รับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาประกันสังคม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานต่างๆ มากมาย
 
                   หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้ประสบปัญหาด้านแรงงาน ผู้ตกงาน ว่างงาน ผู้ต้องการอาชีพเสริม และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ไปขอรับบริการด้านแรงงานเคลื่อนที่ได้ในวันศุกร์ที่ 6 – อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 ณ ห้างฯ บิ๊กซี พิษณุโลก ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 3) หรือโทร.0-5524-8075-6 ในวันและเวลาราชการ
------------------------------------------------------