อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาอาชีพ

          ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และตารางสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาอาชีพ

 

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ

 

            http://www.mol.go.th/sites/default/files/prakad_Skill_wage_standard_54_1.pdf