ขั้นตอนการใช้บริการระบบคัดลอกรายชื่อผู้สมัครงานทาง Internet

 

รายละเอียดตามลิ้งครับ...

                                       http://115.31.136.62/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/Doeflies.pdf