ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอารม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปี ๒๕๕๕

 

 

รายละเอียดตามลิ้งนี้เลยครับ...

                                                http://www.phitsanulok.mol.go.th/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/Rchep.pdf