ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๒)

 

รายละเอียดตามลิ้งครับ

http://115.31.136.62/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/standard_rate_labour2.pdf