ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 

 

รายละเอียดตามลิ้งนี้เลยคร๊าบ  http://115.31.136.62/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/prakaaskhaacchaangtaammaatraathaanfiimuue.pdf