ขอเชิญชวนสมาชิก To Be Number One ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น

            ด้วยทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONEได้พระราชทานพระดำริในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมรณรงค์ "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ภายใน 1 เดือน ร่วมบริจาคช่วยเพื่อนชาวอาทิตย์อุทัย ให้มีกำลังใจเข้มแข็ง" โดยขอให้รวบรวมโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน ชื่อบัญชี TO BE NUMBER ONE ช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น เลขที่บัญชี 319-2-91933-3 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554