ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2553-2554 แก่ภาคเอกชน

 

 

 รายละเอียดตามลิ้งค์นี้เลยยย   http://115.31.136.62/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/kajang01.pdf