การแข่งขัน "แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน ๒๐๑๑"

จังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน "แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน ๒๐๑๑" ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ กกท.จังหวัดพิษณุโลก 0-5523-1275 หรือ เว็บไซต์ www.saplk.com