จังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนธันวาคม 2553

         นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนธันวาคม 2553 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวังแก้ว (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน/ผู้แทนฯ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) เข้าร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสรุปหัวข้อข่าวที่สำคัญ ได้แก่
         1. งานมหกรรมอาหารพิษณุโลก เคาท์ดาวน์ 2554 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2553-1 มกราคม 2554
         2. งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 8 -18 มกราคม 2554
         3. งานแข่งขันเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมาราธอน 2011 ครั้งที่ 2 
                                                     ฯลฯ