มอบของขวัญแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก (ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม๋)

           นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน/ผู้แทนฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญแด่ นางภาวนุช  ฟุ้งลัดดา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 14.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก