สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

สามารถดาวโหลดได้ที่ หัวข้อดาวโหลดด้านล่างเว็บไซต์