สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบาย ในวันและเวลาดังกล่าว