สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน"

      เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน"  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลก โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันและเวลาดังกล่าว