คำแนะนำและแนวทาง ในการยื่นคำร้องขอรับเงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย (โกซี่) โดยตรง

 

 

ดาวโหลดเนื้อหาได้ที่ http://115.31.136.62/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/Kocy.pdf