สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39

      นายสุชาติ  ทีคะสุต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ พลเอกวิทวัส  รชตะนันทน์  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางสรงชล  เกิดทองคำ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว