สรจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก

 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงาน ปปส. ภาค 6 จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน  และผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว