สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด ณ ห้องพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก