สรจ.พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติการตามมาตรการ Extra Re-X-ray โครงการพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติด 2562

       วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติการตามมาตรการ Extra Re-X-ray โครงการพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติด 2562 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา (โรงแรมเลอปาร์ค ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก) จำนวน 9 ราย ไม่พบผู้ใช้สารเสพติดแต่อย่างใด