สรจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ของสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 15 คน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว