สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี  ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 123 คน ณ วัดกำแพงมณี หมู่ 6 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร และครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมพิธีเปิดในวันและเวลาดังกล่าวดังกล่าว