ด่วน! นัดพบแรงงานย่อย จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ขอเชิญร่วมงาน 

นัดพบแรงงานย่อย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

 

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

พบกิจกรรมในงาน อาทิ กิจกรรมนัดพบแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำการหางานทำ นายจ้าง/สถานประกอบการ มารับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง

มีตำแหน่งงานมากกว่า 300 อัตรา ได้แก่ พนักงานขาย / พนักงานธุรการ / พนักงานบัญชี / เจ้าหน้าที่การตลาด / แคชเชียร์ / พนักงานการผลิต และช่างเทคนิค รับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมถึงปริญญาตรี

 

หลักฐานในการสมัครงาน

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร

(กรณีเป็นชาย) และอื่นๆ (ถ้ามี)